1UP

1 UP - One United Power
Graffiti - streetart
Berlins mest beryktede togforfattere og bombefly, startet i 2003, og det store antallet bilder
det anonyme mannskapet etterlot seg rundt i byen er fantastisk. Du finner dem på husvegger, offentlige bygninger, U-Bahn-tog,
lastebilsenger, hustak - overalt.

1UP Crew bygger nå på sin verdensomspennende arv, Berlins graffiti-scene har en lang og rik historie, og 1UP Crew er en stor del av dette.

1 UP CREW
If you’ve ever been to Berlin in the past as It’s pretty much inevitable that you’ll come across a graffiti piece by Berlin’s 1UP Crew.

One United Power

Viser det ene resultatet